Jarmark białoruskiego rzemiosła 1

Pamiątkowe zdjęcie z jedną z uczestniczek kursów rzemieślniczych. Od lewej: Siergiej Najdowicz, dyrektor inkubatora MAP ZAO; uczestniczka kursu; Marcin Wojciechowski, zastępca Ambasadora RP; Dzmitrij Matusiewicz – wiceminister gospodarki; Kamil Pendowski – Dyrektor Projektów Rozwojowych PFRR; córki pana Matusiewicza