Jak TRIZ może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności firmy – seminarium w Białymstoku, 09.04.2019r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i SoftwareHut zapraszają na szkolenie: „Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych”, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), o godz. 9:00 w Białymstoku w Centrum Konferencyjnym SoftwareHut, ul. Sienkiewicza 112 (róg Ryskiej), 15-005 Białystok.

Zastosowanie metody TRIZ pozwala na skuteczną realizacje projektów w obszarach:

 1. Usprawnienie produktów i procesów.
 2. Rozwój nowych produktów i procesów.
 3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
 5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja technologii.
 9. Ocena technologii.
 10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 14. Obniżenie kosztów produkcji.
 15. Analityczny przegląd rynku.
 16. Efektywne opracowanie patentów poprzez tworzenie rozwiązań alternatywnych do istniejących.
 17. Zwiększenia ochrony własnych aplikacji patentowych od strony technologicznej.

Metoda TRIZ jest z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych tak w Polsce jak i na całym świecie.

Cele seminarium

 • Prezentacja metodyki Pragmatycznych Innowacji jako platformy – zbioru procedur i mapy drogowej do efektywnego  tworzenia innowacji w sposób systemowy.
 • Interaktywne omówienie studiów przypadku i zastosowania Inżynierii Innowacji w praktyce.
 • Krótkie warsztaty: ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wybranych narzędzi metodyki – doświadczenie ich skuteczności.
 • Wskazanie możliwości zdobycia wiedzy niezbędnej do znaczącego przyspieszenia tworzenia innowacji w sposób algorytmiczny, a tym samym zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

 Podczas seminarium dowiesz się:

 • czym są Pragmatyczne Innowacje – platforma strategicznego zarządzania innowacją;
 • czym jest współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – nauka tworzenia innowacji;
 • jak działa Inżynieria Innowacji – zbiór narzędzi i algorytmów postępowań do produkcji innowacji.

 Inżynieria Innowacji

Inżynieria Innowacji to zbiór działań i narzędzi wchodzących w skład metodyki Pragmatycznych Innowacji, które są skutecznym i potwierdzonym w praktyce biznesowej podejściem analitycznym. Pozwalają one na stworzenie efektywnej strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie i połączenia jej z modelem biznesowym firmy. Pragmatyczne Innowacje zmieniają dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opierają się na, szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne ich tworzenie odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu postępowań dostarczanego przez Inżynierię Innowacji. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, Inżynieria Innowacji porządkując proces tworzenia, czy np. ulepszania produktu wprowadza zestaw narzędzi analitycznych przenosząc innowacyjność w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów czy jakości.

Krótki opis metodyki TRIZ

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to nauka dostarczająca narzędzi do platformy Pragmatycznych Innowacji. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje.

Pragmatyczne Innowacje dostarczają rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazują, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych. Siła pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ leży w ich możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni. Co więcej, Pragmatyczne innowacje nie są jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii – łączą obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiadają, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

Więcej informacji na temat metodyki TRIZ na stronie www.novismo.com

Prelegent

Dr Sergey Yatsunenko – doktor fizyki (uzyskany w IF PAN), radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych, układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych.

Konsultant naukowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach.

 Badania i opracowania

 • Badania materiałów do zastosowań terahercowych (THz), obliczenie i projektowanie elementów aktywnych mikrofalowych: diody Guun’a i IMPATT i pasywnych: rezonatory, elementy falowodowe, pomiarowe układy mikrofalowe przy użyciu oprogramowania HFSS i Microwave Studio.
 • Badania właściwości optycznych obiektów w skali nano: kropki kwantowe, nanocząstki, nanoproszki, nanorurki węglowe, kompozyty o cienkie warstwy. W swoich badaniach skupiam się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich.
 • Wykonawca projektu europejskiego PhotonicRoadSME. Autor trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.
 • Współautor książki: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials.
 • Współautor pierwszego podręcznika współczesnej TRIZ w Polsce: współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Podręcznik na pierwszy stopień certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)
 • Autor i współautor 58 publikacji naukowych. Hi-index – 14.
 • Autor i współautor 5 patentów.
 • Certyfikowany specjalista TRIZ – III stopień MA TRIZ.
 • Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.
 • Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
 • Członek rady programowej Fundacji TRIZ Polska.
 • Współzałożyciel firmy NOVISMO.

Rejestracja

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 5 kwietnia 2019 r. za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na dole strony.

Kontakt

Karolina Oblacewicz
kom: +48 515 826 333
e-mail: oblacewicz@pfrr.p

Agenda seminarium

 • 08.30 – 09.00   Rejestracja uczestników i poranna kawa
 • 09.00 – 09.05  Powitanie uczestników oraz prezentacja projektu Enterprise Europe Network, Karolina Oblacewicz – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 • 09.05 – 10.30  I część wykładu, dr Sergey Yatsunenko  
 • 10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
 • 10.45 – 12.15 II część wykładu, dr Sergey Yatsunenko
 • 12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30 – 13.30  I Część warsztatowa
 • 13.30 – 13.45  Przerwa kawowa
 • 13.45 – 14.45  II Część warsztatowa
 • 14.45 – 15.00  Odpowiedzi na pytania i dyskusja. Zakończenie seminarium

Program seminarium

 • Dlaczego innowacje są trudne?
 • Jak prawidłowo rozwiązać problem?
 • Jak znaleźć właściwy problem do rozwiązania?
 • Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu?
 • Jak planować skuteczny rozwój produktu na rynku?
 • Jak skutecznie tworzyć strategie dla własności intelektualnej?
 • Jak wykorzystać pragmatyczne innowacje w rozwoju firmy?

Formularz rejestracyjny