Eko-innowacje sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej, czyli jak skutecznie weryfikować kontrahentów w Polsce i za granicą, Białystok, 19.03.2019r.

 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców na seminarium zatytułowane „Eko-innowacje sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej, czyli jak skutecznie weryfikować kontrahentów w Polsce i za granicą”, które odbędzie się 19 marca 2019 r., w godzinach 9:30-12:30, w Białymstoku, Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród, ul. 42 Pułku Piechoty 6.

Podczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają również informacje o wsparciu w zakresie współpracy międzynarodowej oraz rozwoju na rynkach zagranicznych oferowanym przez PFRR, w szczególności w zakresie eko-innowacji (pozyskiwanie partnerów zagranicznych, udział w misjach, targach, usługi doradcze, dotacje, pożyczki, poręczenia, inwestycje kapitałowe). Podczas spotkania zostaną również przedstawione działania opracowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach projektu SUPER – Supporting eco-innovation toward international markets mające na celu usprawnienie systemu wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w zakresie ekoinnowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Action Plan).

Program

Ramowy program spotkania przedstawia się następująco:

09:30 – 10:00 – rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00 – 10:30 – przedstawienie wsparcia oferowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego:

  • Prezentacja Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – pozyskiwanie partnerów zagranicznych, udział w misjach, targach, usługi doradcze, dotacje (Enterprise Europe Network, KAM2EastPoland, FFWD, GoSmart BSR, Internacjonalizacja), pożyczki, poręczenia, inwestycje kapitałowe (Fundusz Pożyczkowy, Podlaski Fundusz Poręczeniowy, Podlaski Fundusz Kapitałowy)
  • Projekt SUPER – Supporting eco-innovation toward international markets; prezentacja opracowanego w ramach projektu Action Planu

10:30 – 12:00 – skuteczne sposoby weryfikacji kontrahentów w Polsce i za granicą

  • Wprowadzenie do analizy finansowej.
  • Jak czytać sprawozdania finansowe?
  • Gdzie szukać informacji na temat polskiej konkurencji? Case studies na przykładzie firm z różnych branż. Bezpłatne źródła informacji.
  • Gdzie szukać informacji dotyczącej firm zagranicznych działających na podobnych rynkach?

12:00 – 12:30 – dyskusja

12:30 – lunch

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną (e-mail) i drogą telefoniczną do 15 marca 2019 r.