Łomża: Jak handlować z Litwą ? Spotkanie w PPŁ

„Wyroby przemysłu chemicznego, artykuły rolno – spożywcze czy produkty mineralne, są najczęściej importowane do Polski z Litwy. W Parku Przemysłowym Łomża przedsiębiorcy z województwa podlaskiego w ramach spotkania z cyklu Vademecum Rynków zagranicznych zapoznali się dziś z  możliwościami współpracy biznesowej z rynkiem litewskim. 

Przedstawiona została specyfika prowadzenia biznesu na Litwie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu. Spotkanie poprowadził Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Jerzy Karasiuk oraz I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, oraz Krzysztof Januszkiewicz, którzy zajmują się na co dzień rynkiem litewski oraz znają jego uwarunkowania oraz specyfikę.

(..) Vademecum rynków zagranicznych organizowane jest w ramach projektu „Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Organizuje je Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Parkiem Przemysłowym Łomża. „

Źródło: https://wzasiegu.pl/lomza/lomza-jak-handlowac-z-litwa-spotkanie-w-ppl-foto/