IV Kongres Liderów Zmian, Białystok, 4-5 kwietnia 2019r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. IV Kongresie Liderów Zmian, którego temat przewodni to: „Zarządzanie i technologie w Gospodarce 4.o – kompetencje przyszłości”. Jest to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Na najbliższym Kongresie przez wszystkie przypadki odmieniać będziemy słowo „kompetencje przyszłości” w Gospodarce 4.0.

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Przejście od gospodarki przemysłowej do gospodarki 4.0 charakteryzują się m.in. powszechnym na całym świecie dostępie do Internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

Przemysł 4.0 stworzył sieć relacji między człowiekiem a technologią. Efektywny lider wie, że nie może być ekspertem od wszystkiego, dlatego dobiera zespół z odpowiednimi kompetencjami, aby zagwarantować organizacji stabilną i długoterminową ścieżkę wzrostu.  Unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Aby zatrzymać bądź pozyskać wysoce  wykwalifikowanych pracowników inwestowanie w kapitał ludzki jest rzeczą niezbędną. Zarządzanie różnorodnością implikuje też potrzebę odmiennych form inwestycji w kapitał ludzki, np. w odniesieniu do Generacji Y i Z. W raporcie „Youthspeak 2015”, przygotowanym przez organizację studencką AIESEC oraz PwC, zauważyć możemy, iż w 2020 roku około 75% pracowników na świecie będą stanowili millenialsi. Generację Y cechuje szerokie stosowanie i dobre rozumienie innowacji technologicznych. Są to z reguły ludzie otwarci na zmiany, dużo bardziej elastyczni od ich poprzedników, ale równocześnie ceniący niezależność. Oczekują, że praca umożliwi im ciągłe rozwijanie się, a także zebranie międzynarodowego doświadczenia.

Kolejnym pokoleniem są Z, mające wielkie plany na przyszłość, są przedsiębiorczy, wiedzę czerpią z Internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji, ważne jest dla nich dzielenie się informacjami poprzez media społecznościowe. Liderzy zmian, którzy będą potrafili wykorzystać potencjał w zmianie pokoleniowej, uzyskają przewagę konkurencyjną.

Kontynuując zatem wzrost gospodarczy jest zależny od jakości kapitału ludzkiego (Solow).

W turbulentnym  otoczeniu sztandarowym celem lidera zmian powinno być stworzenie klimatu organizacji „uczącej się”, która w nowych wyzwaniach rzeczywistości widzi szanse. Wsparciem takiego podejścia  jest świadome i skuteczne budowanie zespołów o różnych kompetencjach, uwzględniających przyszłe potrzeby rynku.  Uzupełnieniem powyższych informacji jest raport Światowego Forum Ekonomicznego, opisujący kluczowe kompetencje przyszłości. Jak prognozuje Światowe Forum Ekonomiczne, 30% umiejętności, które będą pożądane w 2020 r. na większości stanowisk pracy, dziś nie zalicza się do kluczowych.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu „Zarządzanie i technologie w Gospodarce 4.o – kompetencje przyszłości”.

Co będzie wpływać na kompetencje przyszłości?

 • informatyzacja świata, przetwarzanie ogromnej ilości danych wymusza skuteczne radzenie sobie z szumem informacyjnym,
 • rozwój mediów społecznościowych,
 • struktura demograficzna, starzenie się społeczeństwa i wydłużający się czas życia ludzi,
 • sztuczna inteligencja, które przejmuje coraz więcej procesów – której częścią jest: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, systemy ekspertowe,
 • postępująca automatyzacja i robotyzacja,
 • wzrost przedsiębiorczości – Polska stanowi jedno z najbardziej przedsiębiorczych społeczeństw spośród krajów europejskich. Ludzie będą przedsiębiorczy, jak długo będą do tego mieli odpowiednie warunki – ze szczególnym uwzględnieniem warunków wspierających rozwój zarządzanie różnorodnością pokoleniową.

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że 30% umiejętności, które będą pożądane w 2020 r. na większości stanowisk pracy obecnie nie są definiowane jako kluczowe. Po szczegółowej analizie kompetencji liderów przyszłości w raportach z badań przeprowadzonych przez: PwC oraz Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), a także publikacje firmy Astor, można stwierdzić iż Liderzy zmian aby sprostać turbulentnemu otoczeniu i nowym wyzwaniom w Gospodarce 4.0 powinni rozwijać następujące kompetencje:

 • Inteligencja emocjonalna
 • Kreatywność
 • Neuroprzywództwo
 • Praca w międzynarodowych zespołach
 • Rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
 • Praca w wirtualnych zespołach
 • Crossowanie umiejętności,
 • Praca w szumie informacyjnym
 • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 • Negocjacje
 • Skuteczna komunikacja
 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • Zarządzanie stresem
 • Jak wzmocnić odporność psychiczną w biznesie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w IV Kongresie Liderów Zmian, w ramach którego m.in. przeprowadzone zostaną warsztaty rozwijające wyżej wymienione kompetencje.

Rejestracja i szczegóły na stronie:

http://kongresliderowzmian.pl/#rejestracja