IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny, 21.04.2015 r., Katowice

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza na „IV Forum Gospodarcze Europa – Chiny”, które odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Celem Forum jest przedstawienie aktualnych stosunków gospodarczych pomiędzy Chinami i Europą oraz ukazanie perspektyw ich rozwoju. W trakcie paneli dyskusyjnych omówione zostaną zagadnienia związane z polsko-chińską współpracą gospodarczą, omówione porównane zostaną mechanizmy i narzędzia wsparcia dostępne dla polskich przedsiębiorców, a także perspektywy i szanse dla priorytetowych sektorów na rynku chińskim. Uczestnicy panelu postarają się odpowiedzieć na pytanie dlaczego polskim firmom trudno jest odnieść sukces na rynku chińskim.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział polscy i zagraniczni goście, przedstawiciele administracji państwowej, dyplomacji, nauki, biznesu i mediów.

Oficjalnego otwarcia Forum dokona Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, pan Janusz Piechociński.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum:

http://www.paiz.gov.pl/20150420/europejski_kongres_gospodarczy#

Rejestracja na Forum: www.eecpoland.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum!