Wdrażanie rozwiązań do planowania przestrzeni IT (IT Space Planning Solution)