Interreg Polska-Litwa 2021-2027 – zaproszenie do wypełnienia ankiety

Konfederacja Lewiatan współprzygotowuje nową edycję Programu INTERREG Polska-Litwa na lata 2021-2027. Konfederacji bardzo zależy, aby Program w jak największym stopniu spełniał oczekiwania przedsiębiorców oraz przyczynił się do GOSPODARCZEGO rozwoju regionu. W tym celu przygotowana została ankieta, której celem jest poznanie opinii potencjalnych interesariuszy Programu, w tym przedsiębiorców.

Termin wypełnienia ankiety do 27 stycznia 2020r. (poniedziałek) włącznie.

Link do ankiety: http://apklausos.vrm.lt/index.php/573436?lang=pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do wypełnienia ankiety przez podlaskich przedsiębiorców.