Internet w działalności małej i średniej firmy (PHARE)

sierpień 2000 – wrzesień 2000

Internet w działalności małej i średniej firmy

WARTOŚĆ

8 tysięcy EURO
 

OPIS PROJEKTU

Projekt był realizowany przez Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Fundacji.
Przeprowadzono badania ankietowe, które pozwoliły ocenić stopień wykorzystania Internetu w małych i średnich firmach oraz zidentyfikować potrzeby w tym zakresie. Zorganizowane zostały warsztaty nt. posługiwania się Internetem. W kilku wybranych firmach, które zadeklarowały chęć korzystania z Internetu przeprowadzono szkolenia z zakresu jego obsługi oraz zainstalowano modemy. Końcowym etapem projektu była konferencja podsumowująca dotychczasowe doświadczenia zdobyte w ramach projektu oraz prezentująca nowe możliwości dla małych i średnich firm płynące z wykorzystania Internetu. Wydany został pakiet startowy „Firma w Internecie” na dysku CD-ROM.
 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

220 osób — reprezentanci firm z sektora MSP w regionie
 

EFEKTY

  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej Internetu wśród 100 firm z sektora MSP
  • przeprowadzenie warsztatów „Jak stosować Internet w Biznesie” dla 10 firm z sektora MSP
  • doradztwo i uruchomienie stron internetowych w 4 firmach
  • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji „Nie tylko e-commerce – zastosowanie Internetu w działalności małej i średniej firmy” dla 100 osób
  • wydanie oraz dystrybucja pakietu startowego na dysku CD-ROM „Firma w Internecie” w ilości 1000 egzemplarzy
 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Framework Consulting DFK
 

PARTNERZY

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, inne Centra Euro Info w Polsce