Inteligentne specjalizacje regionów Morza Bałtyckiego – opracowanie

W ramach działań międzynarodowego zespołu projektu GoSmart BSR, którego członkiem jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, opracowano „Metodykę formułowania Strategii Transnarodowych Inteligentnych Specjalizacji (Trans-S3)”.

Tworząc tę metodykę oparliśmy się na założeniu, że nadrzędnym celem strategii inteligentnych specjalizacji to wypracowanie przez regiony zdolności do osiągania sukcesów gospodarczych, przede wszystkim poprzez silną pozycję regionów w globalnych sieciach wartości. Nie ma możliwości wykreowania inteligentnych specjalizacji bez zaangażowania się we współpracę na arenie międzynarodowej (tzw. internacjonalizacja). Opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnych specjalizacji pozytywnie wpłynie na rozwój zarówno regionalnych, jak i krajowych struktur gospodarczych. Korzyści mogą wynikać z większej liczby kontaktów między biznesem a nauką, rozwoju inwestycji, przyciągania talentów do centrów innowacji oraz intensywniejszej współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), prowadzącej do lepszych wyników gospodarczych. Proponowana przez nas metodyka Transnarodowych Inteligentnych Specjalizacji (Trans-S3) może mieć szerokie zastosowanie, szczególnie w regionach podejmujących próbę intensyfikacji współpracy w oparciu o koncepcję inteligentnych specjalizacji.

Skrócona wersja Metodyki formułowania Strategii Transnarodowych Inteligentnych Specjalizacji (Trans-S3) w języku polskim – pobierz tutaj.

Pełna wersja została opracowana w języku angielskim i jest dostępna na stronie projektu GoSmart BSR (gosmartbsr.eu) oraz na naszej stronie – pobierz tutaj.