Informacja – Udział w branżowych programach promocji

Informujemy, że w terminie od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR na udział w branżowych programach promocji.

W ramach 3 letniego programu promocji, polscy eksporterzy mogą korzystać z katalogu różnorodnych działań promocyjnych.

Aktualne listy targów dostępne są w zakładce Branżowe programy promocji.

Branżowe programy promocji określają działania dla przedsiębiorców oraz działania realizowane na rzecz promowania branż i polskiej gospodarki. W latach 2017-2019 zrealizowane zostaną programy promocji dla 12 branż.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/aktualizacja-12-branzowych-programow-promocji