Informacja – Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Więcej na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.

Źródło: www.parp.gov.pl