Informacja dotycząca projektów dofinansowanych z RPOWP w trakcie realizacji

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego publikuje informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskie dotyczącą projektów dofinansowanych z RPOWP w trakcie realizacji:

Drodzy Beneficjenci, informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym województwie, każdy przypadek opóźnień w realizacji projektów będziemy rozpatrywać indywidualnie. Dopuszczamy wydłużanie terminów, zmianę harmonogramów. Zapewniamy, że jesteśmy otwarci wobec problemów, jakie napotykają beneficjenci.

Prosimy jednak o dokumentowanie wszystkich zaistniałych powodów, czynników i zdarzeń, mających wpływ na zmianę realizacji projektu. Każde rozwiązanie, stanowiące odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, powinno być uzasadnione realnym wpływem pandemii na realizację projektu.

Więcej informacji dotyczących możliwości pomocy ze strony instytucji zarządzających znajdziecie Państwo na stronach:

Instytucja Zarządzająca RPOWP
tel: 85 66 54 480
fax: 85 65 48 651
www.rpo.wrotapodlasia.pl