Informacja – 40 mln zł na analizę potrzeb rozwojowych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie efektywnościich działania. Czeka na nich w sumie 40 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Nabór wniosków ruszy 22 stycznia 2016r. i potrwa do końca lutego 2015r.

Wsparcie będą mogły uzyskać działania mające na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych firm, które nie posiadają planu lub strategii rozwoju. Dofinansowanie otrzymają również projekty, które obejmują analizę dostępności dla przedsiębiorców usług rozwojowych w programach regionalnych (RPO) oraz przedsięwzięcia upowszechniające wśród zainteresowanych wiedzę o potrzebach i barierach rozwojowych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje związkowe, organizacje pracodawców i organizacje samorządu gospodarczego. Konkurs jest realizowany w ramach działania 2.2 POWER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie POWER w zakładce Nabory wniosków.

Źródło: www.parp.gov.pl