III Kongres Liderów Zmian, Białystok, 20-21.04.2018r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, w imieniu organizatorów, serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w III Kongresie Liderów Zmian, który odbędzie się w Białymstoku, w dniach 20-21 kwietnia 2018r., w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Ambicją organizatorów jest zainspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego.

Przewaga dzięki współpracy – wyzwania gospodarki 4.0

Hasło przewodnie tegorocznego Kongresu zapowiada merytoryczną dyskusję na temat warunków i wyzwań, które determinują funkcjonowanie menedżera we współczesnym świecie. Realia życia społeczno-gospodarczego w ostatnim czasie zyskały oblicze, które do niedawna stanowiło fabułę filmów science fiction. Obrazy z tego gatunku, jak chociażby „A.I. Sztuczna inteligencja” Stevena Spielberga z 2001 roku, współcześnie nikogo nie zaskakują a duża ich część stała się codziennością. Postęp technologiczny związany lub wynikający z procesu globalizacji, zasadniczo zmienił, i co ważne – radykalnie zmienia, warunki funkcjonowania człowieka we wszystkich sferach jego aktywności.

Zgodnie z dobrym zwyczajem lat ubiegłych w drugim dniu Kongresu proponujemy cykl praktycznych warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności, najbardziej pożądane kompetencje menadżera Gospodarki 4.0.

Zrealizowane dotychczas dwie edycje Kongresu Liderów Zmian cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorców, liderów podlaskiej gospodarki, oraz menedżerów z wielu firm i instytucji. Zdobyte doświadczenie pozwala stwierdzić, że ranga poruszanych zagadnień, a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres ma bardzo istotny wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, program i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

http://kongresliderowzmian.pl

Kongres Liderów Zmian 2018