Hajnowscy przedsiębiorcy chcą współpracować - PFRR
przedsiębiorcy szerokie
Archiwum aktualności | 26.09.2022

Hajnowscy przedsiębiorcy chcą współpracować

41 przedstawicieli hajnowskich firm wzięło udział w śniadaniu biznesowym skierowanym do firm działających na terenie Hajnówki. Tematem przewodnim spotkania był „Biznes w Hajnówce – kierunki rozwoju Hajnówki oczami lokalnych przedsiębiorstw„.

Spotkanie, które odbyło się 21 września w zajeździe „Wrota Lasu” zorganizowała Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” przy wsparciu ekspertów z Zarządu Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Sirak oraz Marek Dźwigaj – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Było to pierwsze śniadanie biznesowe w mieście realizowane i finansowane w ramach projektu norweskiego i było pierwszym krokiem do nawiązania współpracy i ewentualnego zrzeszania się przedsiębiorców w przyszłości.

Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka, Jerzy Sirak wskazał, że projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ma z jednej strony wzbudzić przedsiębiorczość w mieszkańcach, stąd działania promujące zakładanie własnej działalności gospodarczej np. konkurs na biznesplan dla młodzieży, który wkrótce zostanie ogłoszony. Z drugiej zaś strony realizacja projektu ma wesprzeć przedsiębiorców, którzy już w Hajnówce prowadzą działalność gospodarczą.  Utworzenie Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego, które ma wspierać lokalnych producentów oraz organizacja cyklicznych śniadań biznesowych mają służyć wsparciu i budowaniu sieci współpracy. Spotkania przedsiębiorców mają na celu sprzyjać stworzeniu  platformy porozumienia nie tylko między miastem i przedsiębiorcami, ale też pomiędzy samymi firmami.

Marek Dźwigaj - Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Marek Dźwigaj – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Marek Dźwigaj, prezes PFRR wskazał, że liczba mieszkańców w województwie podlaskim spada i na chwilą obecną wynosi 1,165 mln. W małych miastach jest to szczególnie widoczne, ponieważ im mniej mieszkańców, tym mniej klientów i mniej pracowników. Według  ostatniego spisu powszechnego w  sąsiedniej gminie Dubicze Cerkiewne, w ciągu 10 lat, ubyło ponad 20 proc. mieszkańców. Zarówno władze miasta, instytucje otoczenia biznesu, jak i przedsiębiorcy mają wspólny cel, chcą by w lokalnych społecznościach żyło się lepiej, bo to gwarantuje, że gmina będzie się rozwijała gospodarczo i wszyscy z tego będziemy korzystać.

Agnieszka Dawydzik - Doradca Związku Miast Polskich
Agnieszka Dawydzik – Doradca Związku Miast Polskich

Agnieszka Dawydzik, doradca Związku Miast Polskich,  przedstawiła ofertę Projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja dla hajnowskich przedsiębiorców” , przedsiębiorcy dowiedzieli się o tym, że Miasto Hajnówka w ramach Programu EOG Rozwój Lokalny opracowało Nową Ścieżkę Rozwoju, która zmieni w przyszłości obraz miasta. W Hajnówce będzie kładziony nacisk na zróżnicowaną, silną i nowoczesną gospodarkę. Projekt ma za zadanie wspierać potencjalnych przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu biznesu opartego na potencjałach miasta, jego genius loci. Planowana jest silna koncentracja działań na promocji Produktu Lokalnego. Powstanie Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego pomoże firmom m.in. dokształcić się w zakresie niezbędnych wymagań formalno-prawnych, podatkowych i sanitarnych związanych z wprowadzaniem produktu lokalnego na rynek.

Tomasz Kayser, ekspert  Związku Miast Polskich podkreślił z kolei rolę samorządu we wzmacnianiu lokalnej przedsiębiorczości. W 2020 roku w ramach zaliczek na podatek z tytułu działalności gospodarczej miejską kasę zasiliło 13,3 mln zł, co stanowiło ponad 26 % wpływów do budżetu miasta. Największym źródłem dochodów były zaliczki na podatek z tytułu stosunku pracy, które stanowiły ponad 45,5 %. To właśnie przedsiębiorcy poza sferą budżetową, tworzą miejsca pracy.

Alicja Orzechowska, główny specjalista ds. produktów MSP z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego  omówiła temat  finansowania rozwoju firm w ramach programu INWESTYCJE ROZWOJOWE i programu TERMOMODERNIZACJA, które pomagają firmom sfinansować inwestycje w ramach pomocy de minimis. Finansowanie inwestycji w ramach pomocy de minimis oznacza, że firmy w związku z realizacją inwestycji nie ponoszą kosztów odsetek, prowizji i wkładu własnego. W czasach rosnących kosztów odsetek od kredytów komercyjnych Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pomaga firmom sfinansować inwestycje z oprocentowaniem 0% w ciągu całego okresu spłaty, np. maksymalnie w ciągu 10 lat. Przedsiębiorcy zapoznali się też z ofertą sieci Enterprise Europe Network, która pomaga podlaskim firmom nawiązać współpracę z firmami z  zagranicy.

Dużo zainteresowania wśród firm wzbudził temat oszczędności energetycznych, który przedstawiła Irena Jagiełło z firmy Energyeco, zachęcając firmy do rozważenia potencjalnych opcji efektywnego wykorzystania energii w związku z rosnącymi cenami energii.

Przedsiębiorcy hajnowscy
Przedsiębiorcy hajnowscy

Podczas śniadania przeznaczony też został czas na uwagi przedsiębiorców, zebrane zostały oczekiwania firm dotyczące planowanych cyklicznych spotkań. Właściciele hajnowskich firm podkreślali, że chcą współpracować ze sobą, wskazywali, na fakt, że mimo tego iż od lat działają w Hajnówce, to tak naprawę nie wszyscy się znają.  Wśród proponowanych przez firmy tematów kolejnych śniadań najwięcej przedsiębiorców wskazało temat oszczędności energetycznych i sposobów obniżenia kosztów energii.

Kamil Andrejuk, właściciel hajnowskiej firmy Linare, produkującej wyroby z betonu podsumował spotkanie: „Dostrzegam potrzebę organizowania takich spotkań i cieszę się, że będą się one odbywać w Hajnówce. Wcześniej brałem udział w podobnych spotkaniach w Białymstoku. Uważam, że to słuszna inicjatywa, która pozwala nam poznać siebie jako przedsiębiorców. Część uczestników oczywiście znam, ale większości nie. Możliwość poznania się to szansa na przyszłą współpracę między lokalnymi przedsiębiorcami”.

Hajnowskie potrawy regionalne
Hajnowskie potrawy regionalne

Śniadania będą odbywać się co miesiąc. Kolejne śniadanie odbędzie się w październiku.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera