Granty

Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie biznesowych przedsięwzięć rozwojowych o łącznej wartości 10,6 mln PLN. Służyć to ma podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.

Granty na badania i innowacje – to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zapraszamy na stronę projektu:

http://grantynainnowacje.pl

Granty na badania i innowacje