Granty jakich jeszcze nie było

Atrakcyjne wsparcie rozwoju podlaskich firm

Czy możliwe jest złożenie wniosku o dotację choćby jutro? Czy możliwe jest, że firma, o tym czy otrzyma dotację, dowie się w ciągu 10  dni? Czy możliwe jest, żeby wniosek był wyjątkowo prosty? Czy możliwe jest, że płatności w projekcie, zamiast firmy, dokona instytucja, która udziela wsparcia? Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z tzw. funduszami unijnymi, odpowie: „niemożliwe” ! A jednak…

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór wniosków o granty na rozwój podlaskich firm. Środki funduszu grantowego pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Aktualnie do rozdysponowania pozostaje jeszcze ok. 5 mln zł. Firma może uzyskać do 100 tys. zł na realizację przedsięwzięcia, które przyczyni się do zwiększenia sprzedaży, zysku lub zatrudnienia.

Przedsięwzięcie powinno dotyczyć wprowadzenia do oferty nowego produktu, usługi lub wdrożenia nowej technologii. Jeżeli w tym celu firma zleci audyt stosowanej technologii, skorzysta z usług badawczych dotyczących nowego produktu, usługi lub technologii, zakupi licencję, know-how lub dokona zgłoszeń wynalazku, wzoru przemysłowego lub użytkowego, będzie mogła otrzymać refundację od 70 do 85 % poniesionych wydatków.

Granty można otrzymać na przedsięwzięcia, które są związane m.in. z przemysłem rolno-spożywczym, metalowo-maszynowym, szkutniczym, sektorem medycznym oraz ekoinnowacjami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie grantynainnowacje.pl.

Co wyróżnia program grantowy Fundacji

Granty skierowane są głównie do mikro i małych firm, które do kwestii innowacji, a szczególnie prac badawczo-rozwojowych podchodzą ostrożnie i nieufnie. W poprzednich latach ze wsparcia projektów badawczych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skorzystało zaledwie kilkanaście podlaskich firm. Teraz, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego opracowała autorski program grantowy.

Cały proces związany z uzyskaniem wsparcia w sposób naturalny koresponduje z potrzebami przedsiębiorców, zasadami prowadzenia firmy i został maksymalnie uproszczony. Wnioski o grant przyjmowane są w sposób ciągły, a ocena dokonywana jest na bieżąco. Przedsiębiorca, o tym czy uzyskał grant, dowie się już po 10 dniach roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Jeżeli popełni błąd, którego nie można poprawić lub wyjaśnić, zawsze może zmodyfikować swój plan i złożyć wniosek ponownie. Ocena jest wyłącznie zero-jedynkowy.

Żeby otrzymać wsparcie, trzeba po prostu spełnić określone warunki. Sam wniosek jest bardzo prosty, składa się z kilku stron i zawiera w dużej części pola wyboru. W części opisowej przedsiębiorca powinien wskazać jaki nowy produkt, usługę lub technologię zamierza wdrożyć, w jaki sposób wpłynie to na jego rynkową konkurencyjność oraz na wzrost sprzedaży, zysku lub zatrudnienia. W dalszej kolejności, co konkretnie, za ile i od kogo zamierza nabyć. Jest to możliwe, gdyż uproszczone postępowanie, związane z wyborem kontrahentów, przeprowadza przed złożeniem wniosku. Bo tak wygląda praktyka gospodarcza.

Przedsiębiorca planując robi rozeznanie rynku i wybiera co jest dla niego najlepsze. A we wniosku pisze o konkretach. Dodatkowo unika ryzyka, że na etapie realizacji przedsięwzięcia, zostaną zakwestionowane jakieś wydatki. Wypłata grantu może nastąpić na rachunek przedsiębiorcy lub bezpośrednio do wykonawcy lub dostawcy. W ten sposób przedsiębiorca nie musi angażować własnych środków i zmniejsza się ilość zbędnych operacji finansowych.