Gospodarka 4.0 w województwie podlaskim. Uczelnie, firmy, instytucje wsparcia biznesu zacieśniają współpracę.

Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 – to nowa inicjatywa zawiązana w Białymstoku. – Ta idea powstała podczas III Kongresu Liderów Zmian i została rozwinięta w podpisanym w maju tego roku Liście Intencyjnym pn. „Region północno-wschodni wobec wyzwań gospodarki 4.0” – wyjaśnia Rafał Mejsak, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ w Białymstoku.

W ubiegłym tygodniu, odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej CKP 4.0, którą tworzą Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Resursa Podlaska, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Klaster Obróbki Metali, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Sygnatariusze podkreślili otwartą formułę inicjatywy i uznali, że ze względu na konieczność dostosowywania podlaskiej gospodarki do nowych wyzwań, warto poszerzyć grono podmiotów uczestniczących w pracach o reprezentantów kluczowych dla regionu instytucji i branż.

Nie bez przyczyny to pierwsze spotkanie odbyło się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – jednym z wiodących tematów była tym razem identyfikacja potencjału sektora medycznego w tym obszarze. Z tego powodu najpierw koncepcję Centrum Kompetencji 4.0 przedstawili Adam Walicki, prezes Resursy Podlaskiej i Rafał Mejsak, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ w Białymstoku, a potem prof. dr hab. M. Moniuszko, prorektor ds. nauki UMB, zaprezentował naukowe osiągnięcia uczelni i możliwość komercjalizacji wspólnych z przedsiębiorcami projektów.

O założeniach projektu Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 w obszarze Medical Industry 4.0. opowiedziała z kolei prodziekan ds. rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, prof. Halina Car. Wykazała, że zdrowie i nowoczesna medycyna mogą być polami bardzo interesującej współpracy.

– Klaster Obróbki Metali już od pewnego czasu realizuje w swoich projektach ideę Przemysłu 4.0 – komentuje inicjatywę CKP 4.0 Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali, który należy do sygnatariuszy centrum. – Nasze działania są wysoko oceniane przez partnerów z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Cieszymy się, że idea zatacza coraz szersze kręgi i zyskuje wsparcie instytucjonalne. Prawie wszystkie podmioty porozumienia są partnerami Klastra Obróbki Metali, z którymi współpracujemy na co dzień. Dzięki tej inicjatywie wchodzimy na wyższy poziom współpracy.

– Kolejne spotkania w CKP 4.0 będą przybliżały potencjał pozostałych członków porozumienia, którzy zdecydowali się tworzyć regionalne struktury rozwoju przemysłu 4.0 – zapowiada Rafał Mejsak, który na czas wypracowania ostatecznej formuły organizacyjnej centrum oraz doprecyzowania pierwszej oferty na rzecz przedsiębiorstw, zadeklarował koordynację prac centrum.

Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ przypomina, że do aktywności tego typu zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. – Inicjatywa ta wpisuje się w krajowy projekt transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw, które w ten sposób mają zwiększać konkurencyjność gospodarki narodowej. Działania systemowe, których realizacja odbywać się będzie m.in. przez aktywność podlaskiej inicjatywy, koordynować będzie Fundacja Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

Organizowane Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 będzie prowadziło aktywność w czterech obszarach: promocji idei gospodarki 4.0, edukacji ogólnej i specjalistycznej, doradztwie eksperckim oraz demonstratora, gdzie adresaci oferty centrum tj. podlascy przedsiębiorcy będą mogli doświadczyć praktycznego wymiaru wdrożeń w standardzie 4.0. Zadaniem centrum jest wsparcie procesu transformacji cyfrowej firm, której efektem będą wdrożenia z obszaru sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości, big data, symulacji, technologii druku 3D, automatyzacji, robotyzacji oraz cyberbezpieczeństwa. W najbliższym czasie ogłoszona zostanie lokalizacja biura, którego drzwi będą szeroko otwarte dla tych, którzy chcą poznać założenia gospodarki 4.0, ocenić gotowość organizacji do zmian a także źródła ich finansowania, także ze środków publicznych w tym UE.


Źródło: http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/a/gospodarka-40-w-wojewodztwe-podlaskim-uczelnie-firmy-instytucje-wsparcia-biznesu-zaciesniaja-wspolprace,13330881/