Giełda kooperacyjna na targach TAVOLA 2016, 13-15.03.2016r., Kortrijk, Belgia

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 14 marca 2016r. w ramach Międzynarodowych Targów Spożywczych TAVOLA 2016r. w Kortrijk w Belgii.

Targi Tavola stanowią miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami i nabywcami produktów wysokiej jakości. Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie dla hoteli, barów i restauracji, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów. Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego.

Na czym polega giełda kooperacyjna?

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Udział w giełdzie jest zarówno dla producentów, jak i importerów i dystrybutorów, doskonałą okazją do:

  • znalezienia partnera handlowego,
  • pozyskania nowych zleceń,
  • zareklamowania swojej działalności.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Ważne terminy

Rejestracja uczestników i profilu trwa do 6 marca 2016 r.

Wybór partnerów do spotkań trwa od 15 lutego do 10 marca 2016 r.

Spotkania odbędzie się 14 marca 2016 r.

Koszt udziału

Udział w spotkaniach b2b jest bezpłatny. Zarejestrowani uczestnicy otrzymują bilet wstępu na targi!

Uczestnicy ponoszą koszty przelotu i zakwaterowania we własnym zakresie. W przypadku rezygnacji z udziału w giełdzie i nie poinformowania o tym fakcie organizatorów do dnia 10 marca 2016, uczestnicy zostaną obciążeni kwotą 100 euro.

Kontakt

Sylwia Roszko 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
e-mail: roszko@pfrr.pl 
tel: 85 653 72 04

Szczegółowe informacje na temat giełdy są dostępne na stronie:

https://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2016

Link do rejestracji.