Giełda kooperacyjna na targach HANNOVER MESSE 2016, 25-29.04.2016r., Hannover, Niemcy

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 25-29 kwietnia 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Technologii, Innowacji i Automatyki w przemyśle Hannover Messe 2016, w Niemczech.

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

HANNOVER MESSE to najważniejsza światowa impreza z zakresu technologii dla przemysłu. Do udziału w Giełdzie zapraszamy firmy z następujących branż:

 • Industrial Automation – Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji
 • Digital Factory – Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne
 • Energy – Wytwarzanie Energii Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przemysł i Dystrybucja Energii
 • Industrial Supply – Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłów Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych
 • Research & Technology – Prace Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii
 • MobiliTec – Napędy Hybrydowe i Elektryczne, Mobilne Nośniki Energii i Pojazdy Alternatywne
 • Industrial Green Tec – Technologie Ekologiczne

Na czym polega giełda kooperacyjna?

 • formularzu rejestracyjnym uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,
 • dane zarejestrowanych firm są na bieżąco umieszczane w katalogu on-line na stronie giełdy,
 • katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby się spotkać.
 • w dniach 25-29 kwietnia 2016r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Ważne terminy

Rejestracja uczestników i profilu trwa do 23 kwietnia 2016 r.

Wybór partnerów do spotkań trwa od 1 lutego do 23 kwietnia 2016 r.

Spotkania odbędą się w dniach 25 – 29 kwietnia 2016 r.

Koszt udziału:

UWAGA! Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej za pośrednictwem Sieci EEN jest bezpłatny do 15 marca 2016 r. Po upływie tej daty koszt udziału w giełdzie będzie wynosił 119 EUR.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszt transportu i zakwaterowania w trackie trwania wydarzenia. W celu zapewnienia jak najwyższej frekwencji podczas wydarzenia, organizator przewidział karę finansową dla firm (150 EUR), które dokonają rejestracji na giełdę kooperacyjną, a nie stawią się na umówionych spotkaniach.

Kontakt:

Szczegółowe informacje na temat giełdy są dostępne na stronie:

http://www.een-matchmaking.com/Hannovermesse2016/

Bezpośredni link do rejestracji: http://www.b2fair.com/hannovermesse2016/