Giełda kooperacyjna na targach ANUGA, 26-27.03.2015 r. Kolonia, Niemcy

Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza firmy z branży spożywczej do udziału w giełdzie kooperacyjnej organizowanej 26 marca 2015 r. podczas targów Anuga FoodTec 2015 w Kolonii w Niemczech.

ANUGA FOODTEC to międzynarodowe targi żywności, odbywające się co dwa lata w Kolonii, podzielone są na dziesięć odrębnych imprez targowych, każde w osobnej kategorii. Odbywają się one w centrum targowym Koelnmesse, w pobliżu centrum miasta.

Jak to działa?

  • formularzu rejestracyjnym uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać,
  • dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy,
  • z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,
  • w dniu 26 marca 2015 r. przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań.

Koszty

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.

Transport i zakwaterowanie w trakcie trwania giełdy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Ważne terminy

  • Rejestracja uczestników i profilu trwa do 21 marca 2015 r.
  • Wybór partnerów do spotkań trwa od 27 lutego do 22 marca 2015 r.
  • Giełda kooperacyjna odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

Kontakt

Dodatkowe pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do rejestracji!