Giełda kooperacyjna dla branży rolno-spożywczej w ramach Wystawy Światowej EXPO 2015, 6-7.05.2015r, Mediolan, Włochy

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza firmy z szeroko pojętej branży przetwórstwa rolno-spożywczego do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2015 r. podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Giełda kooperacyjna w Mediolanie poświęcona będzie następującym zagadnieniom branży rolno-spożywczej:

 • produkcja żywności i napojów (maszyny i technologie produkcji, systemy monitoringu i kontroli, automatyzacja produkcji, itp.);
 • innowacyjne produkty żywnościowe wysokiej jakości;
 • bezpieczeństwo i kontrola jakości;
 • zarządzanie łańcuchem dostaw żywności;
 • logistyka i sprzedaż detaliczna;
 • materiały opakowaniowe i design;
 • ochrona żywności i okres przydatności do spożycia;
 • ochrona nazwy pochodzenia produktu;
 • ochrona oznaczenia geograficznego produktu.

Na czym polega giełda kooperacyjna?

 • uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,
 • dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy,
 • z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,
 • w dniach 6-7 maja 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Udział w giełdzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

WAŻNE TERMINY:

 • Do 24 kwietnia 2015 r. – rejestracja profili on-line
 • 27 kwietnia – 3 maja – wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań

Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa ofertą!

KOSZT

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.

Koszty przelotu i pobytu na miejscu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

KONTAKT

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:

Joanna Stachurska
Specjalista ds. prawnych
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
email: stachurska@pfrr.pl
telefon: +48 85 653 74 50