Giełda kooperacyjna dla branży budownictwa energooszczędnego,15.01.2015, Graz, Austria

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 15 stycznia 2015 r. w trakcie targów energooszczędnego budownictwa Häuslbauermesser w miejscowości Graz w Austrii.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w branży budownictwa energooszczędnego, w tym w następujących sektorach:

  • Innowacyjne materiały / komponenty / technologie dla budownictwa energooszczędnego,
  • Oczyszczanie ścieków,
  • Technologie energii odnawialnej dla budynków energooszczędnych,
  • Technologie odzyskiwania ciepła, ogrzewania i wentylacji budynków.

Jak się zarejestrować?

  • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać.
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy.
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy.
  • 15 stycznia 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań.

Koszty

Udział w Spotkaniach Kooperacyjnych jest bezpłatny.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania.

Ważne terminy

  • Rejestracja uczestników i profilu trwa do 9 stycznia 2015 roku
  • Wybór partnerów do spotkań trwa od 1 grudnia 2014 do 13 stycznia 2015 roku

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

Wszelkie pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej proszę kierować na adres: stachurska@pfrr.pl