Do końca lipca 2019 r. firmy mogą korzystać z pożyczek na termomodernizację

Do końca lipca 2019 r. podlaskie firmy mogą korzystać z jedynych w regionie pożyczek na termomodernizację obiektów – przypomina Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Do dyspozycji firm jest jeszcze 13,5 mln zł.

Pieniądze na pożyczki termomodernizacyjne pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwszych pięć firm już dostało pożyczki, kilkanaście kolejnych wniosków jest w trakcie oceny. Łącznie na te pożyczki jest 14,6 mln zł z RPO. – poinformowała w czwartek PAP dyrektor Funduszu Pożyczkowego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Agnieszka Kurajew.

Fundusz działa przy tej fundacji i zajmuje się obsługą tych pożyczek. PFRR jest regionalną instytucją otoczenia biznesu.

Pożyczka na termomodernizację

Dyrektor Agnieszka Kurajew zaznacza, że na wykorzystanie tych pożyczek ma wpływ obecna koniunktura w branży budowlanej, są kłopoty ze znajdowaniem wykonawców inwestycji. „Termomodernizacja wiąże się w dużej mierze z pracami budowlanymi. Pomimo trudności w pozyskaniu wykonawców w zakresie prac budowlanych, pożyczki cieszą się zainteresowaniem ze strony podlaskich przedsiębiorców” – poinformowała Kurajew. Dotychczas przyznano pięć pożyczek na łączną kwotę 1 mln zł, w trakcie oceny jest kilkanaście wniosków na łączną kwotę 5 mln zł.

Fundusz Pożyczkowy przypomina, że pożyczki są konkurencyjne ( oprocentowanie od 0,28 do 0,56 proc. w skali roku), są przyznawane na 10 lat, nie jest potrzeby wkład własny, nie ma prowizji. W ramach termomodernizacji można docieplić budynek należący do firmy, wymienić źródła ciepła, zainstalować odnawialne źródeł energii czy nawet modernizować park maszynowy.

Kurajew zaznaczyła, że aby ułatwić firmom skorzystanie z tych pożyczek, wypłaty pieniędzy dokonuje się wtedy, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wybrany wykonawca oraz jest przyjęty harmonogram prac.

„Należy pamiętać, że pożyczka termomodernizacyjna to nie tylko inwestycja w budynki. Kluczowe jest osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej o minimum 25 proc. Może to dotyczyć również wdrażania systemów zarządzania energią, wprowadzenia nowych obiektów, systemów sterowania, instalacji i urządzeń technicznych, instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej, odnawialnych źródeł energii” – wyjaśniła dyrektor Kurajew.

Fundusz Pożyczkowy PFRR udziela także regionalnym małym i średnim firmom pożyczek na realizację inwestycji. Ma 25 mln zł na ten cel. Pieniądze pochodzą z UE z poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pieniądze są cały czas wykorzystywane.

Z tych pożyczek korzystają głównie firmy usługowe w regionie, które wykorzystują te środki np. na zakup lokali, maszyn czy potrzebnych urządzeń.