EURESP: Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network

kwiecień 2010 – marzec 2012

logo_euresp

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 225 000 euro, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 80% wartości projektu

OPIS PROJEKTU I CEL

Fundamentalnym celem projektu EURESP jest pomoc regionalnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci konsultacji, warsztatów i seminariów związanych z tematyką środowiskową co pozwoli im zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i tym samym zaoszczędzić pieniądze.

Projekt skupia się na trzech sektorach:

 • zarządzanie odpadami (waste management)
 • przemysł spożywczy
 • produkcja materiałów budowlanych.

Drugim celem jest wsparcie i działania koordynujące skierowane do sektora usług związanych z ochroną środowiska, które ma doprowadzić do zwiększenia jakości usług oraz zainteresowania nimi w poszczególnych regionach krajów biorących udział w projekcie.

EFEKTY

 • Analiza rynku woj. podlaskiego w kierunku świadczeniodawców usług „środowiskowych” dla przedsiębiorstw i instytucji.
 • Stworzenie lokalnego partnerstwa pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi (environmental service providers – ESP). Podpisano 7 umów współpracy z lokalnymi ESP.
 • Stworzenie bazy wiedzy dla całego regionu dotyczącej wybranych sektorów (narzędzia i metody zmiany działań MŚP na bardziej ekologiczne, np. wdrażanie dyrektyw środowiskowych). Promocja i rozpowszechnienie bazy.
 • Organizacja 3 warsztatów i 7 seminariów.
 • Realizacja 8 usług środowiskowych lokalnym MSP.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]

PARTNERZY

 1. The Chamber of Commerce of Cantabria (COCIN), Spain
 2. Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), Germany
 3. ASTER Science Technology Business (ASTER), Italy
 4. Podlaska Regional Development Foundation (PRDF), Poland
 5. Regional Advisory and Information Centre Presov (RAIC), Slovakia