EURESP+: „Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network”

Listopad 2011 – listopad 2013

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 1 250 000 euro, koszt projektu po stronie PFRR wynosi 150 000 euro, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 80% wartości projektu.

OPIS PROJEKTU I CEL

EURESP – Europejska Platforma Regionalnych Usług Środowiskowych

EURESP jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach sieci Enterprise Europe Network. EURESP zapewnia wsparcie dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w zakresie działań na rzecz środowiska naturalnego. Projekt oferuje również wsparcie branży usług środowiskowych poprzez ich promocję wsród przedsiębiorstw w regionach partnerskich. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z branży metalowej, elektrycznej i elektronicznej i tekstylnej w przypadku woj. podlaskiego, oraz chemicznej, mineralnej, obróbki powierzchni i papierowej w pozostałych regionach objętych projektem

Usługi środowiskowe skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP

  • Analiza regionalna obejmująca dostępne programy pomocowe, listę dostawców usług środowiskowych jak również potrzeby przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.
  • Audyty efektywności użytkowania energii, wody, odpadów itp..
  • Wdrożenie środowiskowych systemów zarządzania
  • Umowy o współpracy z lokalnymi dostawcami usług środowiskowych
  • Organizacja bezpłatnych warsztatów i seminariów informacyjnych
  • Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami świadczącymi usługi środowiskowe.

EURESP planuje wesprzeć 871 przedsiębiorstw w 7 wybranych regionach Europy poprzez międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń.

EFEKTY

Będą znane po zakończeniu projektu.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]

PARTNERZY

  1. Cámara de Comercio de Cantabria, Hiszpania
  2. Steinbeis-Europa-Zentrum, Niemcy
  3. ASTER Science Technology Business, Włochy
  4. Regional Advisory and Information Centre Presov, Słowacja
  5. GIS-TransferCenter Foundation Bułgaria
  6. Estonian Chamber of Commerce Estonia