Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca przedsiębiorstwa

Działająca od 10 lat sieć Enterprise Europe Network powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej na bazie stworzonej w 1987 roku Sieci Euro Info oraz Ośrodka Przekazu Innowacji utworzonego w 1995 r. Inicjatywa skupia się na pomocy lokalnym firmom w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów handlowych i technologicznych oraz na zwiększaniu ich potencjału innowacyjnego. Jeden z ośrodków EEN działa przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i zapewnia bezpośredni dostęp do bezpłatnych usług sieci przedsiębiorcom w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Obsługa szyta na miarę

Najbardziej charakterystyczną cechą Enterprise Europe Network jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz kompleksowość obsługi – firma w jednym miejscu uzyskuje pełen pakiet usług i doradztwa pomagający jej w umiędzynarodowieniu biznesu. Przedsiębiorcy mają zapewniony dostęp do bezpłatnych seminariów, szkoleń i warsztatów, usług informacyjnych i doradczych, a także pomocy w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej i technologicznej. Dodatkowo firmy mogą rozwijać swój potencjał na rynku europejskim, dzięki organizowanym dla nich wyjazdom na imprezy kooperacyjne w kraju i za granicą.

Partnerzy biznesowi na wyciągnięcie ręki

Jednym z głównych narzędzi oferowanych przez EEN jest Baza kooperacyjna zawierająca ponad siedem tysięcy ofert biznesowych i technologicznych. Firmy szukające partnerów biznesowych mogą za pośrednictwem bazy podjąć współpracę m.in. z producentami, dystrybutorami czy podwykonawcami. Konsultanci sieci pomagają przedsiębiorcom również w tworzeniu własnych profili kooperacyjnych dotyczących np. sprzedaży własnych produktów. Ważnym aspektem bazy jest dodatkowa możliwość przeglądania lub umieszczenia profili technologicznych w zakresie transferu technologii lub ich rozwijania. Utworzone profile kooperacyjne dystrybuowane są bezpośrednio wśród firm zagranicznych, na stronach internetowych, w biuletynach, za pośrednictwem zagranicznych instytucji otoczenia biznesu itp.

Wyjazdy biznesowe

Kolejną formą wsparcia lokalnych przedsiębiorstw są Misje handlowe, czyli organizowane w ramach różnych branż i krajów krótkie wyjazdy do firm i instytucji zagranicznych. Celem tych wyjazdów jest nawiązanie kontaktów biznesowych, poznanie specyfiki danej organizacji i szczegółów potencjalnej współpracy. Misja gospodarcza ramach EEN – w porównaniu do wyjazdu indywidualnego – pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić cenny czas i pieniądze, gdyż stroną organizacyjną w całości zajmuje się dany ośrodek Enterprise Europe Network, a część wydatków związanych z podróżą pokrywana jest z budżetu projektu.

Szybkie randki gospodarcze

Projekt EEN oferuje również narzędzie w postaci branżowych Spotkań kooperacyjnych, które można określić mianem „szybkich randek biznesowych”. Polega to na tym, że strony zainteresowane spotkaniem dobierają się na podstawie ofert współpracy zarejestrowanych wcześniej na specjalnej stronie internetowej. Do fizycznego spotkania rozmówców dochodzi przy okazji misji gospodarczych, targów i wystaw o zasięgu międzynarodowym. Spotkanie odbywa się w specjalnie do tego przygotowanym miejscu na danym wydarzeniu i trwa ok. 20-30 minut. Ogromnym atutem tej formy kontaktu gospodarczego jest możliwość nawiązania dużej liczby spotkań w krótkim czasie i w jednym miejscu.

Wiedza ekspercka

W ramach sieci Enterprise Europe Network przedsiębiorca uzyskuje również szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz prawodawstwa Unii Europejskiej. Usługa może być świadczona w ramach indywidualnego doradztwa lub przekazana w ramach szeregu szkoleń prowadzonych przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Od teorii do praktyki

Enterprise Europe Network oferuje usługi nie tylko „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb danej firmy. EEN proponuje także tematyczne pakiety tworzone na dane półrocze działalności projektu. Dla przykładu w I półroczu 2018 r., poświęconemu rynkowi niemieckiemu, przedsiębiorcy współpracujący z siecią uczestniczyli w seminarium pn. „Vademecum rynków zagranicznych – Niemcy”. Poszerzyło ono ich wiedzę na temat możliwości współpracy gospodarczej z zachodnim sąsiadem Polski pogłębioną jeszcze kolejnymi seminariami pn. „Zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech – aspekty praktyczne” i „Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”. Przygotowały one przedsiębiorców do międzynarodowej współpracy od strony prawnej. Zwieńczeniem tego procesu był wyjazd firm na targi Hannover Messe w ramach Misji gospodarczej do Niemiec, której towarzyszyły również spotkania kooperacyjne.

Kontakt

Ośrodek Enterprise Europe Network
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 83
e-mail: een@pfrr.pl

Źródło: Kurier Poranny, 14 czerwca 2018r.