O sieci EEN

Usługi ośrodka EEN

1.     ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ocena w zakresie zrównoważonego rozwoju dla MŚP

W ramach tej usługi doradca ds. zrównoważonego rozwoju sieci Enterprise Europe Network pomoże w przeprowadzeniu oceny firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po przeprowadzonej usłudze firma otrzymuje raport, w którym zostanie opisane i zweryfikowane podejście przedsiębiorstwa do zarządzania, wpływu na środowisko oraz społecznego.  Podstawą odniesienia są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ przyjęte w skali globalnej jako wspólne ramy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

2.     INNOWACYJNOŚĆ FIRM

Ocena w zakresie innowacyjności dla MŚP

W ramach tej usługi zostanie przeprowadzona ocena poziomu zarządzania innowacjami w firmie na bazie analizy porównawczej z innymi przedsiębiorstwami, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Usługa przeprowadzana jest z wykorzystaniem narzędzia rekomendowanego przez Komisję Europejską – Innovation Health Check. Audyt sprawdza m.in. na ile “zorientowana na innowacje” jest firma – m.in. w jaki sposób analizuje potrzeby klientów, generuje pomysły, tworzy nowe produkty czy usługi.

3.     TRANSFORMACJA CYFROWA

Wsparcie cyfrowej transformacji MŚP

W ramach tej usługi doradca sieci Enterprise Europe Network pomoże w dostępie do specjalistycznych usług oferowanych przez firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technologicznych, udzieli informacji na temat źródeł finansowania digitalizacji MŚP, w tym możliwości uzyskania dotacji UE.

4.     WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Organizacja i promocja misji gospodarczych, spotkań b2b, specjalistycznych seminariów, webinariów

W ramach tej usługi organizujemy międzynarodowe spotkania kooperacyjne (w tym również on-line) i zagraniczne misje gospodarcze, w ramach których istnieje możliwość bezpośrednich rozmów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami gospodarczymi, dostarczamy informacji o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw (również w formie bezpłatnych seminariów, webinariów informacyjnych), świadczymy pomoc doradczą w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej, świadczymy pomoc doradczą przy zawieraniu międzynarodowych umów współpracy handlowej i/lub technologicznej.

Kalendarz dostępnych  targów, misji i spotkań

SERDECZENIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁRACY Z SIECIĄ !!!

Kontakt

Kontakt z siecią Enterprise Europe Network na Podlasiu:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
Tel: +48 85 740 86 83
e-mail: eenep@pfrr.pl 
www: http://een.pfrr.pl/