KAM2EastPoland

Projekt KAM2EastPoland

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizuje projekt KAM2EastPoland. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy  przebiegających w przedsiębiorstwie procesów związanych z wprowadzaniem innowacji oraz ze sposobem zarządzania cyklem ich rozwoju. Analiza pozwala w efekcie zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia. Przeprowadzona analiza dostarcza również odpowiedzi na pytanie: jak przyspieszyć rozwój firmy? Ponadto umożliwia pozycjonowanie przedsiębiorstwa na tle liderów krajowych i europejskich z danej branży. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna organizacja w województwie podlaskim posiada licencję do przeprowadzania tego typu analizy.

W oparciu o narzędzia metodologii przeprowadzania analizy – IMP³rove, nasi eksperci ocenią czy firma ma podejście  strategicznie do zagadnień innowacji, czy w przedsiębiorstwie wykształciła się innowacyjna kultura i organizacja oraz zweryfikują, jak jest zarządzany cykl rozwoju innowacji w firmie. W oparciu o uzyskane wyniki proponowane są rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy.

Zakres analizy:

I etap ocena porównawcza „benchmarking” odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia. Polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. W oparciu o uzyskane odpowiedzi generowany jest raport,  którego wyniki dają możliwość porównania się z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami danej branży z Europy i ze świata. Raporty porównawcze wskazują na słabe i mocne strony poziomu zarządzania innowacjami w firmie. Raporty są poufne, a dostęp do nich mają wyłącznie zainteresowane firmy. Obecnie w bazie znajduje się około 6000 raportów firm z całego świata. Otrzymane wyniki prezentowane są w postaci wykresów, tabel oraz opisów porównawczych.

II etap doradztwo – na podstawie raportu ekspert dokonuje obiektywnej analizy stanu faktycznego przedsiębiorstwa, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rozwiązania.

III etap informacja zwrotna – ekspert oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Koszty:

Analiza  przeprowadzana przez eksperta PFRR jest w całości bezpłatna.  Praca eksperta jest sfinansowana ze środków programu Horyzont 2020.

Kontakt:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

Dorota Isajuk isajuk@pfrr.pl, +48 85 7408679

Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl, +48 85 7408677