Działania w projekcie SUPER

Zapraszamy do zapoznania się z postępem w realizacji action planów w poszczególnych regionach objętych projektem SUPER w ramach Interreg Europe:

Informacje o kolejnych działaniach można znaleźć w sekcji „Aktualności”: https://www.interregeurope.eu/super/news/

super loga

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER.