Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w Łomży