Dwa konkursy dla przedsiębiorców na dofinansowanie z RPO

Chcesz skorzystać z usług eksperta, a może planujesz inwestycje w firmie? Na te cele możesz otrzymać dotacje. Jeszcze do końca tego roku masz szansę wziąć udział w konkursach dla przedsiębiorców.

Już pierwsze podlaskie firmy korzystają z usług doradczych. Eksperci podpowiadają im, jak należy optymalnie działać w danej sytuacji, a porady te zostały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje, skorzystają ze wsparcia m.in. w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej, opracowania biznesplanu inwestycji, strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizy wykonalności wejścia na rynek z usługą czy strategii komunikacji marki.

Firmy wzięły udział w naborze na dofinansowanie usług doradczych w ramach działania 1.4.1 RPOWP. To pierwsze wyróżnione w tym konkursie przedsiębiorstwa, ale nie ostatnie. Budżet tego naboru to aż 8 mln zł. Te pieniądze mogą pomóc każdej firmie.

Wnioski do końca roku

Ten konkurs to nowość, zarówno w tym programie regionalnym, jak i jego poprzedniej edycji. Usługi doradców są drogie, dlatego firmy często zwlekają ze zleceniem takiego zadania. Tymczasem porada dobrego eksperta jest bezcenna dla rozwoju firmy.

Teraz na dofinansowanie zakupu takich usług (maksymalnie dwóch) można otrzymać dotację. Oferta jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest jeszcze szansa na skorzystanie z tej pomocy. Wnioski w tym konkursie przedsiębiorstwa mogą składać do 31 grudnia 2019 roku.

Katalog usług

A w czym może pomóc doradca? Katalog jest szeroki. Można wybierać z oferty usług, które świadczą Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu, ale docelowo tych instytucji ma być więcej.

PFRR proponuje więc firmom porady w zakresie:

 • opracowania biznesplanów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • pozyskiwania kontrahentów zagranicznych,
 • strategii wejścia na rynek zagraniczny,
 • przygotowania do udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,
 • analizy wymogów formalno-prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny,
 • badania (audytu) potencjału internacjonalizacji przedsięwzięcia,
 • analizy potencjału docelowego rynku zagranicznego,
 • doradztwa w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych (od pomysłu do realizacji),
 • optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej,
 • doradztwa w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie oceny warunków wdrożeniowych nowych produktów i usług

Natomiast PKB oferuje usługi, które dotyczą:

 • diagnozy biznesu,
 • opracowania koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi,
 • audytu funkcji sprzedaży wraz z rekomendacją działań strategicznych,
 • audytu funkcji produkcji wraz z rekomendacją działań strategicznych,
 • audytu funkcji marketingu wraz z rekomendacją działań strategicznych,
 • wsparcia wdrożenia marketingowej strategii cyfrowej przedsiębiorstwa,
 • wsparcia wdrożenia strategii komercyjnej przedsiębiorstwa,
 • optymalizacji procesu rekrutacji, wsparcie wdrożenia efektywnej oceny pracowników oraz ścieżki rozwoju talentów,
 • wsparcia opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki,
 • audytu funkcji zarządzania projektami w przedsiębiorstwie,
 • optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wraz z symulacją wdrożenia zaproponowanych rozwiązań,
 • analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej,
 • badania opinii i satysfakcji klientów,
 • badania satysfakcji pracowników,
 • Transformacji Cyfrowej – stworzenia modelu biznesowego opartego na założeniach strategii Przemysłu 4.0 oraz wiodących platform cyfrowych.

Dotacje na rozbudowę firmy i nowe maszyny

Do 30 grudnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski w kolejnym konkursie dla firm – na wsparcie inwestycji. To już ostatnia szansa na taką pomoc w tym programie regionalnym.
Konkurs, w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20202 (wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach), skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, które spowodują wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Budżet konkursu to 40 mln zł.

Wnioski (w obu konkursach) należy składać w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw (ul. Poleska 89, 15-874 Białystok).

Szczegóły na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl


Źródło: https://poranny.pl/dwa-konkursy-dla-przedsiebiorcow-na-dofinansowanie-z-rpo/ar/c3-14576505