Duże zainteresowanie firm otrzymaniem tzw. bonu antywirusowego

Kilkadziesiąt firm zgłosiło się w poniedziałek (8.06) do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku z wnioskami o dotacje w formie tzw. bonu antywirusowego. Do podziału jest 5,4 mln zł z UE. Fundacja nie wyklucza, że pieniądze szybko się wyczerpią.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest operatorem tych dotacji. Wybrano ją w konkursie.

Poniedziałek to pierwszy dzień, gdy można składać wnioski o bony. Mikro-, małe i średnie firmy z Białegostoku oraz dziewięciu ościennych gmin, które tworzą razem stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), mogą dostać do 100 tys. zł na różne działania w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa.

Duże zainteresowanie 

PFRR poinformowała, że zainteresowanie ze strony firm jest tak duże, że niewykluczone, że środki będą bardzo szybko rozdysponowane.

Jak wcześniej informowała PFRR, firmy mogą dostać pieniądze na np. dostosowanie się do działania w warunkach obostrzeń sanitarnych, czyli np. zakup środków ochrony, wyposażenia. Chodzi też np. o zakup urządzeń, maszyn czy oprogramowania do pracy zdalnej. Pieniądze można też dostać na wdrożenie e-usług, wprowadzenie na rynek nowych produktów, czy wręcz zmianę branży danej firmy.

Wszystkie wdrażane rozwiązania mają służyć przede wszystkim ochronie miejsc pracy w firmach, dostosowaniu działalności do funkcjonowania w czasie pandemii.

Do 100 tys. zł dofinansowania 

Bon jest formą refundacji poniesionych kosztów. Można dostać zwrot do 90 proc. kosztów, nie więcej niż 100 tys. zł. PFRR informowała wcześniej, że aby skorzystać z bonu firmy muszą wykazać co najmniej 25-proc. spadek sprzedaży w okresie epidemii koronawirusa – w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Takie wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Pieniądze na bony antywirusowe pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z puli, którą dysponuje Białostocki Obszar Funkcjonalny.


Źródło: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/185002