Duża pula funduszy dla Podlaskiego w nowej perspektywie - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Duża pula funduszy dla Podlaskiego w nowej perspektywie
Archiwum aktualności | 25.01.2021

Duża pula funduszy dla Podlaskiego w nowej perspektywie

992 mln euro – tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Podlaskie może również liczyć na wsparcie z Programu Polska Wschodnia, którego budżet to aż 2,5 mld euro oraz kontraktu programowego o wartości 7 mld euro.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie, to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Polska Wschodnia będzie kontynuowana

Ale to nie koniec pieniędzy dla naszego regionu. Podlaskie skorzysta również z Programu Polski Wschodniej. Jego kontynuacja to sukces marszałka Artura Kosickiego, który od maja 2019 roku przewodniczy komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i bardzo aktywnie pracował na rzecz zachowania tej formy wsparcia.

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Wartość programu Polska Wschodnia 2021-2027

Trwają konsultacje

Ile pieniędzy ostatecznie trafi do poszczególnych programów unijnych? O tym zdecydują m.in. konsultacje Umowy Partnerstwa, która jest swego rodzaju kontraktem między rządem polskim a Komisją Europejską. Jej zapisy rzutują na wszystkie działania, podejmowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

W ramach konsultacji, od 19 stycznia do 16 lutego, odbędzie się 16 spotkań w regionach. W województwie podlaskim zostało ono zaplanowane 2 lutego 2021 roku. Natomiast uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać online do 22 lutego.

Projekt Umowy Partnerstwa oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie Funduszy Europejskich.


Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/duza-pula-funduszy-dla-podlaskiego-w-nowej-perspektywie.html

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera