Drugie zapytanie ofertowe na stoisko oraz transport i nocleg osób

W związku z realizacją projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

  1. usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego;
  2. noclegu osób;
  3. transportu osób.

Więcej informacji

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa 29 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 10.00

W dniu 29 sierpnia br. nastąpiło rozstrzygnięcie zapytań ofertowych.

  • W zakresie Zapytania ofertowego na zakup usługi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja) dokonano wyboru oferty firmy PERFEKT Anna Rudzka.
  • W zakresie Zapytania ofertowego na zakup noclegu osób w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja) dokonano wyboru oferty firmy UpHotel Sp. z o.o.
  • W zakresie Zapytania ofertowego na zakup transportu osób w związku z udziałem w targach SIAL Paris 2018 (Francja) dokonano wyboru oferty firmy Biacomex S.A.