Drugi Kongres Liderów Zmian w Białymstoku, 21-22.04.2017r.

Zapraszamy do udziału w II-gim Kongresie Liderów Zmian pod hasłem:

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO — JAK TO ROBIĄ NAJLEPSI„,

który odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017r. w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Ciepła 40.

KONGRES LIDERÓW ZMIAN to wyjątkowa okazja do:

  • Uzyskania praktycznej wiedzy na temat skutecznego przewodzenia zespołami!
  • Zapoznania z technikami budowania autorytetu przywódcy!
  • Zrozumienia źródeł zmian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie!
  • Poznania zasad efektywnego budowania zespołów!
  • Poznania podstaw psychologii zmian i sposobów radzenia sobie z oporem i lękiem!
  • Poznania praktycznych narzędzi zwiększających zaangażowanie pracowników!
  • Poznania postaw, wzorców myślenia i zachowań Liderów Zmian!
  • Refleksji nad przyszłością, talentami i procesem zmian w swoim życiu!
  • Zapoznania się z się z narzędziami do badania potencjału zespołu!
  • Spotkania, wysłuchania i porozmawiania z ekspertami z zakresu zmian w organizacji!

Szczegóły, program i rejestracja na stronie: www.kongresliderowzmian.pl