Dotacje unijne bez tajemnic – konferencja w Białymstoku, 15.12.2017r.

W imieniu organizatorów Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorców (MŚP) oraz studentów i naukowców do udziału w konferencji „DOTACJE UNIJNE BEZ TAJEMNIC”, która odbędzie się 15 grudnia 2017r. (piątek) w Białymstoku na Uniwersytecie w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji „Dotacje unijne bez tajemnic”?

  • Powiemy, że dotacje na B+R to nie wielkie eksperymenty, a prosta droga do wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek
  • Udzielimy najważniejszych informacji o ulgach podatkowych przysługujących firmom inwestującym w B+R
  • Przekażemy wiedzę o pakiecie uproszczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, który już obowiązuje, a który znacząco ułatwia sięgnięcie po dotacje z UE.

Uczestnicy konferencji:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • studentów i naukowców, pracujących na uczelniach, ale mających ciekawe, innowacyjne pomysły, które dzięki dotacjom, w szczególności programowi Alfa Bridge można przekuć w przedsięwzięcia biznesowe i je skomercjalizować wprowadzając na rynek.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dysponujące w latach 2014-2020 największą pulą środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na badania przemysłowe i prace rozwojowe, chce przybliżyć ich „ofertę” w regionach, także w mniejszych miastach. W ramach najbliższych spotkań, organizowanych jeszcze w br., eksperci Centrum poinformują przedsiębiorców o dostępnej ofercie finansowania innowacyjnych projektów badawczych i rozwojowych m.in. w ramach tzw. szybkiej ścieżki czy instrumentu pn. BRIdge Alfa. Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opowiedzą o ulgach związanych z innowacjami. Przedstawimy też pakiet uproszczeń w funduszach UE wprowadzony nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej (weszła w życie 2 września 2017 r.).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/-/996-dotacje-unijne-bez-tajemnic/

Kontakt

Joanna Krusińska
tel: 224630757
e-mail: joanna.krusinska@rzeczpospolita.pl

Dział Konferencji i Szkoleń
Dziennik „Rzeczpospolita” GG Parkiet
Gremi Media SA
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa

 Źródło: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego