Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP.

Uwaga: Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje:

https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do składania wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm.