Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

W terminie 8-22 czerwca 2020 r. planowany jest kolejny nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników lub pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Podlaski Pakiet Gospodarczy) i PO WER 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w wyżej wymienionym terminie planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art.15zzb, art.15zzc i art.15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych

Wypełnione Wnioski można składać do 22.06.2020 r. (włącznie):

  • drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl,
  • poczta tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
  • osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

Informujemy, że przedmiotowe instrumenty będą finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Podlaski Pakiet Gospodarczy) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Z zasadami udzielania dofinansowania można zapoznać się na stroniepsz.praca.gov.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.