Dofinansowanie do udziału w targach Hannover Messe 2017

Informujemy, że w dniach 24–28 kwietnia 2017r. Polska będzie Krajem Partnerskim podczas międzynarodowych targów Hannover Messe, które odbywają się w Hanowerze (Niemcy). Targi Hannover Messe to jedne z największych na świecie i największe w Europie targi poświęcone tematyce przemysłowej.

Z tej okazji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła specjalny konkurs w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie do udziału w targach Hannover Messe 2017 . Nabór wniosków konkursowych odbywa się w ramach poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie do udziału w targach jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 150 000 zł

Uwaga !

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego, nawet jeżeli zostały poniesione do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach powyższego konkursu.

Oznacza to, że Ci z Państwa którzy ponieśli już koszty związane z rezerwacją powierzchni wystawienniczej na targach Hannover Messe, ale zrobili to nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach powyższego konkursu, w przypadku uzyskania dofinansowania mogą potraktować ten wydatek jako koszt kwalifikowalny projektu.

Termin składania wniosku o dofinansowanie do 13 lutego 2017 r.

Najważniejsze informacje na temat naboru i dokumenty do pobrania dostępne są tutaj.

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r-2