Dofinansowane usługi dla firm – zdobądź rynki zagraniczne

Pozyskiwanie kontrahentów

Doradztwo w procesie pozyskiwania kontrahentów zagranicznych usprawnia procesy i standardy w przedsiębiorstwie oraz wskazuje nowe kierunki działań na rynkach zewnętrznych.

Strategia na rynki zagraniczne

Przygotowanie spójnej strategii dla przedsiębiorstwa, która zapewni podejmowanie skutecznych działań związanych z wprowadzeniem produktów/usług na rynki zagraniczne.

Wyjazdy na targi

Organizujemy dofinansowane wyjazdy na targi zagraniczne.

Analiza wymogów formalnych i prawnych

Bezpieczne (zgodne z wymogami) i efektywne wprowadzenie produktu/ usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Analiza rynków zagranicznych

Udzielenie przedsiębiorcy odpowiedzi na pytanie: jak skuteczniej wykorzystać zasoby wewnętrzne, aby wychodzić na rynki zagraniczne.

Analiza potencjału rynku docelowego

Zebranie i analiza informacji na temat rynku zagranicznego i przedstawienie ich w taki sposób, aby władze firmy mogły podjąć właściwe decyzje strategiczne i operacyjne.