Dobre wieści dla doświadczonych eksporterów jak i firm zainteresowanych wejściem na rynki zagraniczne

2 marca 2021 r. ogłoszona zostanie kolejna, ostatnia już runda naboru wniosków w konkursie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (2014-2020).

 • ogłoszenie konkursu: 2 marca 2021 r
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 7 kwietnia 2021 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 27 maja 2021r.

„1.2 Internacjonalizacja MŚP”  to kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP, mające na celu  wsparcie przedsiębiorcy zainteresowanego wejściem na rynki zagraniczne.

Cel główny –  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

W ramach konkursu 1.2. Internacjonalizacja MŚP możesz

 • Pozyskać do 800 000,00 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego;
 • Otrzymać do 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych projektu;

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie

 • udział w targach międzynarodowych i misjach gospodarczych;
 • opracowanie materiałów marketingowych, katalogów, strony internetowej oraz kampanii promocyjnych;
 • pozyskanie klientów na rykach zagranicznych i otwarcie kanałów dystrybucji;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup oprogramowania;
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i certyfikacji;
 • usługi doradcze, w tym szkolenia i badania marketingowe.

 Co ważne – to już ostatni konkurs tego zakresu więc nie zwlekaj i skontaktuj się z nami aby odpowiednio wcześniej się do niego przygotować: