Delegacja z Białorusi zdobywa wiedzę o klastrach na Podlasiu

18 białorusińskich delegatów odbyło wizytę studyjną poświęconą inicjatywom klastrowym w dniach 2-4 lipca 2019 r. na Podlasiu. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym, eksperci ds. przedsiębiorczości i innowacyjności oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zainteresowani tematyką klastrową.

Wizytę studyjną zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” współfinansowanego przez polskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jej celem było przedstawienie efektywnych sposobów zarządzania klastrami w oparciu o doświadczenia Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz innych podlaskich organizacji klastrowych takich jak: Klaster Obróbki Metali (Krajowy Klaster Kluczowy), Polski Klaster Budowlany (Krajowy Klaster Kluczowy), Klaster Technologiczny InfoTech oraz Północno-Wschodni Klaster Eko-Energetyczny.

Efektem trzyletniego projektu Polskiej pomocy ma być stworzenie skutecznego systemu klastrowego na terenie Białorusi. Od 2018 r. w jego powstanie angażowane są przedsiębiorstwa, wykwalifikowani menadżerowie oraz władze lokalne, regionalne i krajowe. Przewidziane działania zapewniają transfer europejskich dobrych praktyk oraz dostosowanie ich do realiów i potrzeb Białorusi.

Ekosystemy gospodarcze jak klastry nie mogą działać w przestrzeni regionu bez udziału władz samorządowych czy świata nauki. Dlatego też delegacja odwiedziła Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, kampus Politechniki Białostockiej oraz w Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. W trakcie prezentacji wskazano na błędy popełniane przez organizacje klastrowe (inicjatywy klastrowe) nie tylko na etapie ich formowania, jak i dalszego funkcjonowania. Podczas dyskusji każdy z uczestników wizyty mógł zadać pytania prelegentom i zdobyć dodatkową wiedzę na temat klastrów.

Już niedługo zostanie uruchomiony pilotażowy klaster, aby umożliwić wykorzystanie wiedzy w praktyce. Partnerem PFRR w realizacji projektu jest Rada Rozwoju Przedsiębiorczości przy Administracji Prezydenta Białorusi oraz białoruski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców im. prof. Kuniauskiego.


Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Delegacja,z,Bialorusi,zdobywa,wiedze,o,klastrach,na,Podlasiu,2971.html