Jak na odległość zdobyć kontrahenta? Content marketing szansą MŚP na podbicie nowych rynków zagranicznych

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem nagrania internetowego szkolenia „Jak na odległość zdobyć kontrahenta? Content marketing szansą MŚP na podbicie nowych rynków zagranicznych”, zrealizowanego w ramach projektu Enterprise Europe Network dnia 27 października 2020 (wtorek) w godzinach 10:00-12:30.

Szkolenie skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem content marketingu w działaniach promocyjnych ukierunkowanych na zdobywanie kontrahentów zagranicznych (przede wszystkim w Europie). W trakcie szkolenia, poza teoretyczną wiedzą na temat content marketingu, pokazano praktyczne przykłady i rozwiązania (dobre praktyki/case studies) polskich firm zrealizowane w ramach content marketingu poza granicami Polski i ukierunkowane na odbiorców zagranicznych.

logówki PFRR EEN KE