China International Fair for Investment and Trade 2015, 8-11.09.2015r., Xiamen (Chiny)

Tegoroczna edycja targów China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) odbędzie się w dniach 8-11 września 2015r. w mieście Xiamen (Chiny). WPHI Szanghaj serdecznie zachęca do uczestnictwa w wydarzeniu oraz deklaruje wszelką pomoc ze strony placówki podczas organizacji wizyty i pobytu delegacji w Państwie Środka.

China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) jest to najważniejsze wydarzenie w Chinach skupiające swoją uwagę na dwóch czołowych hasłach – „Introducing FDI” (wprowadzaniu inwestycji zagranicznych na rynek chiński) oraz „Going Global” (prowadzeniu inwestycji o zasięgu globalnym). Są to targi o silnym profilu międzynarodowym, podczas których prezentowana jest oferta inwestycyjna krajów i regionów uczestniczących w imprezie. Swój profil prezentują środowiska inwestycyjne, polityczne i korporacyjne, realizujące projekty, lub planujące inwestycje w ramach poszczególnych regionów i prowincji Chin. Wydarzeniu współtowarzyszą agencje promocji inwestycji z ponad 40 krajów świata. Impreza szczyci się również wsparciem Union of International Fairs (UFI).

Szeroka skala targów oraz fakt, że jest to jedyne wydarzenie w Chinach wspierające zagraniczne inwestycje na lokalnym rynku, powoduje silne zainteresowanie władz centralnych w Pekinie. Znajduje to swoje naturalne odbicie w wysokim poziomie imprezy, co przejawia się m.in. liczną reprezentacją gości wysokiego szczebla ze wszystkich chińskich prowincji.

Do czołowych komponentów targów należą:

  • wystawa handlu i inwestycji;
  • międzynarodowe forum inwestycyjne (International Investment Forum);
  • seminaria;
  • sesje matchmakingowe.

W ubiegłorocznej edycji targów WPHI Szanghaj przygotowało stoisko o powierzchni 36m2, na którym prezentowano walory inwestycyjne naszego kraju oraz jego potencjał turystyczny. Zaprezentowano również nasz kraj jako czołowego dostawcę na rynek chiński luksusowej biżuterii bursztynowej. Gośćmi specjalnymi polskiego stoiska byli: Pan Ambasador Tadeusz Chomicki, Prezes PAIIZ Sławomir Majman, Dyrektor Biura PAIIZ w Szanghaju Andrzej Juchniewicz oraz Dyrektor Biura Woj. Pomorskiego w Pekinie Pan Sławomir Berbeć. Oprócz obsługi stoiska delegacja polska brała udział w seminariach oraz spotkaniach organizowanych w ramach targów, z których najważniejszym było spotkanie szefów agencji inwestycyjnych z państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również podczas tegorocznej edycji targów, WPHI Szanghaj zaprezentuje się z własnym stoiskiem, które bezpłatnie udostępni przedstawicielom polskich regionów, miast i stref ekonomicznych do promowania własnej oferty.

Przygotowania do targów koordynuje pan Adam Ryszkowski: adam.ryszkowski@trade.gov.pl