Chcesz pozyskać partnerów dla swojej firmy za granicą? Posłuchaj ekspertów i otrzymaj bezpłatne wsparcie

W czwartek, 9 grudnia, odbędzie się konferencja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Jak wejść na zagraniczne rynki? Z pomocą Enterprise Europe Network!”. Start zaplanowano na godz. 11.00. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube. Skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem partnerów handlowych za granicą przy pomocy sieci EEN.

Transmisja zostanie uruchomiona w dniu konferencji pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#harmonogram

Sieć Enterprise Europe Network obejmuje prawie 600 ośrodków w Europie, Azji, Ameryce i na Bliskim Wschodzie. Jej głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w wejściu na rynki zagraniczne.

Firmy z sektora MŚP dzięki sieci Enterprise Europe Network mogą bezpłatnie korzystać z krajowych, jak i międzynarodowych programów wsparcia. Zakres merytoryczny działań, realizowanych przez ośrodki sieci w Polsce, to m.in. umiędzynarodowienie działalności poprzez dostęp do rynków zagranicznych (udział w targach i giełdach kooperacyjnych), transfer nowoczesnych technologii w biznesie, programy akceleracyjne, analizy biznesowe oraz zarządzanie innowacjami.

Podczas konferencji zostanie podsumowana dotychczasowa oferta usług świadczonych przez ośrodki Enterprise Europe Network w Polsce w latach  2014 – 2021 oraz nastąpi zapowiedź nowej perspektywy 2022 – 2027. W konferencji udział wezmą przedstawiciele trzech ośrodków EEN: Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Digital Economy Lab z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo, o swoich doświadczeniach ze współpracy z powyższymi ośrodkami przy usługach kooperacyjnych, audytu oraz doradztwa, opowiedzą przedstawiciele firm: AMDG z Białegostoku, Rexproduct oraz Solhotair.

W programie:

  • pozyskiwanie funduszy strukturalnych skierowanych na innowacyjność i rozwój firm;
  • przeprowadzanie audytów technologicznych;
  • ocena potencjału i potrzeb technologicznych;
  • spotkania brokerskie;
  • targi międzynarodowe;
  • spotkania w ramach giełd kooperacyjnych;
  • misje gospodarcze;
  • zapowiedź nowej perspektywy 2022 – 2027 Enterprise Europe Network.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network w ramach Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland. W ramach sieci organizujemy wyjazdy na targi zagraniczne i misje handlowe oraz umawiamy spotkania B2B, na których kojarzymy przedsiębiorców z partnerami z zagranicy. Warto wspomnieć, że co roku odbywa się średnio 200 giełd B2B, również online,, w których bierze udział ponad 40 tysięcy przedsiębiorców. Jako Ośrodek Enterprise Europe Network mamy dostęp do światowej bazy przedsiębiorców, dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć zagranicznego kontrahenta praktycznie dla każdego przedsiębiorcy. Oferujemy nieograniczony dostęp do wiedzy i informacji potrzebnych do wejścia na rynki zagraniczne, w tym informacji dotyczących źródeł dofinansowania czy też prawodawstwa Unii Europejskiej. Pomagamy również przy zawieraniu międzynarodowych umów współpracy handlowej lub technologicznej. Od ponad 12 lat dzięki naszym działaniom prawie milion przedsiębiorców z całego świata nawiązało skuteczną współpracę, nie ponosząc przy tym praktycznie żadnych kosztów. Co ważne, korzystanie z poniższych usług oferowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network jest bezpłatne – mówi Marcin Pogorzelski z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Udział w międzynarodowych targach, giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju MŚP na zagranicznych rynkach. Organizowane przez sieć spotkania B2B nierzadko odbywają się podczas najważniejszych i największych na świecie wydarzeń targowo – konferencyjnych dla danej branży. Przedsiębiorcy uczestniczący w wydarzeniach przygotowanych przez Enterprise Europe Network otrzymują wsparcie merytoryczne przy opracowaniu oferty firmy oraz informacje dotyczące poszczególnych rynków, różnic kulturowych oraz kultury biznesu. Mają też zapewnioną pomoc podczas trwania danej imprezy.

Oferujemy nieodpłatne zamieszczenie profilu firmy w międzynarodowej bazie ofert współpracy Partnership Opportunity Database, do której dostęp mają wszystkie ośrodki sieci Enterprise Europe Network. Baza umożliwia przedsiębiorcom poszukującym zagranicznych partnerów biznesowych nawiązanie kontaktów z producentami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i podwykonawcami, a także z partnerami technologicznymi w zakresie transferu technologii, wiedzy oraz B+R – wyjaśnia Marcin Pogorzelski.

Od 2008 roku Enterprise Europe Network organizuje seminaria dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Od 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19, seminaria odbywają się w formule online. Ich tematyka koncentruje się wokół następujących bloków tematycznych: dostęp firm z sektora MŚP do finansowania, w tym w ramach funduszy unijnych; możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych; prawo, polityka i standardy Unii Europejskiej; możliwości finansowania w ramach unijnych programów i inicjatyw; własność intelektualna na unijnym rynku; innowacje, oraz transfer technologii. Udział w seminariach i webinariach jest bezpłatny.

Ośrodki Enterprise Europe Network oferują bezpłatne usługi informacyjne z zakresu kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii Europejskiej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym ekspansji na rynki pozaeuropejskie, współpracy biznesowej z zagranicznymi partnerami, innowacji i transferu technologii.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/chcesz-pozyskac-partnerow/1251267