„BSR InnoReg Międzynarodowa Współpraca na Rzecz Wzmocnienia Innowacyjności Regionów”

luty 2009 – październik 2011

WARTOŚĆ

Budżet ogółem: 134 163,00 €
Koszty wspólne partnerów (8% całości budżetu): 10 733,00 €
Budżet bez kosztów wspólnych: 123 430,00 €
Wkład własny (15 %) 20 124,45 €

OPIS PROJEKTU I CEL

Jego celem jest wzmocnienie zaangażowania władz w zarządzanie innowacjami w regionach niemetropolitalnych obszaru Morza Bałtyckiego.

 1. Projekt wpisuje się w cele programu poprzez promocję strategicznego podejścia do regionalnego zarządzania i wsparcia innowacji, jak również poprzez integrację regionalnych polityk w poszczególnych krajach Morza Bałtyckiego, w celu wzmocnienia zaangażowania w długofalową współpracę i partnerstwo między regionami krajów BSR.
 2. Projekt wspiera zrównoważony rozwój regionalny koncentrując się na niemetropolitalnych regionach Morza Bałtyckiego
 3. BSR InnReg koncentruje się na zwiększaniu potencjału i długofalowości w planowaniu władz regionalnych oraz organizacji rozwoju regionalnego w celu świadczenia nowoczesnych (innowacyjnych) usług dla MSP. Dlatego też, MSP są beneficjentami ostatecznymi w działaniach projektu.
 4. W przypadku Podlasia jest to kontynuacja projektu VBN InnoReg realizowanego w obecnym konsorcjum (UwB i UMWP), w ramach którego zostały przeprowadzone m.in. szkolenia dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, żeby zwiększyć świadomość o innowacjach oraz przeprowadzono raporty dotyczące charakterystyki regionalnych systemów innowacji. Na podstawie wniosków z powyższych raportów została opracowana strategia działania obecnego projektu BSR InnoReg.

EFEKTY

 1. Stworzenie i rozpowszechnienie wśród władz regionów państw bałtyckich dokumentu „Memorandum Innowacyjności BSR”, który zawiera zidentyfikowane mocne strony regionów i wspólnie wyznaczone cele oraz rekomendacje współpracy krajów bałtyckich w kierunku rozwoju regionalnej polityki innowacyjności. Memorandum zostało podpisane przez zaangażowane w projekt władze regionów partnerskich.
 2. Analiza poszczególnych regionów partnerskich pozwalająca ocenić mapy kompetencyjne regionów.
 3. Organizacja 4 międzynarodowych modułów szkoleniowych bazujących na wypracowanych analizach.
 4. Organizacja 4 lokalnych sesji mentoringowych w celu upowszechnienia opracowanych działań.
 5. Organizacja 3 akcji pilotażowych: „Firmy innowacyjne oraz transfer technologii”, „Instrumenty finansowania innowacji – seed fund i venture capital”, „Kreowanie kultury innowacji (działania skierowane do młodzieży)”

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego

PARTNERZY

 1. Coordinator: The Baltic Institute of Finland (Finland)
 2. Council of Tampere Region (Finland)
 3. Hermia Business Development Ltd. (Finland)
 4. Regional Council of South Ostrobothnia (Finland)
 5. Seinäjoki Technology Center Ltd. (Finland)
 6. Tartu City Government (Estonia)
 7. Tartu Science Park (Estonia)
 8. Latvian Investment and Development Agency (Latvia)
 9. Latvian Technological Center (Latvia)
 10. State Regional Development Agency (Latvia)
 11. Project Management Centre (Lithuania)
 12. Technopolis Kaunas (Lithuania)
 13. Panevezys City Municipality (Lithuania)
 14. Podlaska Regional Development Foundation (Poland)
 15. ITC Bentwisch HIERO (Germany)
 16. ZAB Brandenburg (Germany)
 17. Regional Planning Council Havelland Fläming (Germany)