Branżowe Forum Integracji Europejskiej – wideokonferencje

Kwiecień 2003 – Czerwiec 2003

Branżowe Forum Integracji Europejskiej

DATY

Kwiecień 2003 – Czerwiec 2003
 

WARTOŚĆ

15’000 Euro
 

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie poparcia sektora małych i średnich firm z trzech regionów Polski (podlaskie, podkarpackie i zachodniopomorskie) dla procesu integracji europejskiej. Celem realizacji zadania zdecydowano się zorganizować kampanię promocyjną, za pomocą cyklu dwóch wideokonferencji, której uczestnikami były dwie wybrane branże: meblarska i spożywcza trzech zaangażowanych regionów. Partnerami zagranicznymi byli przedstawiciele Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i SANCO, Konsulat Polski w Kopenhadze. Przeprowadzone badania sektora MSP pozwoliły na wyłonienie dwóch branż oraz precyzyjne dobranie tematów konferencji. Uczestnicy dwóch zaplanowanych wideokonferencji mieli możliwość spotkać się, negocjować i pozyskać informacje, nawet będąc w różnych lokalizacjach.
 

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

sektor małych i średnich firm z trzech regionów Polski (podlaskie, podkarpackie i zachodniopomorskie) – branża meblarska i spożywcza
 

EFEKTY

 • zorganizowane 2 wideokonferencje
 • firmy z województwa podlaskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z każdego regionu uczestniczyło w projekcie
 • edycje ogłoszeń prasowych
 • informacje w mediach
 • gadżety rozdane uczestnikom wideokonferencji;
 • video połączenia zrealizowane
 • mailing bezpośrednio do 1200 firm w województwie podlaskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim;
 • ankieta wstępna przeprowadzona
 • ankieta oceniająca jakość konferencji przeprowadzona
 • forum dyskusyjne w trakcie wideokonferencji nawiązane
 • ankieta oceniająca projekt zostanie wysłana po trzech miesiącach od zakończenia projektu
 • płyta CD-ROM zawierająca materiały konferencyjne oraz przedstawiająca wybrane zagadnienia zaprezentowane podczas wideokonferencji. Będzie wydana
 

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 

PARTNERZY

EIC w Rzeszowie, EIC w Szczecinie
 

UWAGI

Projekt zrealizowany z sukcesem