Bon antywirusowy dla podlaskich przedsiębiorców

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe w celu dostosowania swojej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych warunków rynkowych, z tym związanych.

Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych grantów, będzie mogło być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych  itp., w celu ochrony pracowników i klientów. Oprócz tego na dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe. Na przykład firmy będą mogły wdrożyć lub rozwinąć system pracy zdalnej, wprowadzić wydzielone strefy bezpieczeństwa, stanowiska pracy wyposażyć w specjalne przegrody, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki), płyny odkażające, urządzenia bezdotykowe. Będą mogły także rozwinąć nowe kanały sprzedaży i dystrybucji, a dotychczasową tradycyjną obsługę zamienić na e-obsługę. Firmy, które mają ograniczoną możliwość funkcjonowania w dotychczasowy sposób, a które zauważyły okazje rynkowe, będące wynikiem zmian popytowych, zerwania łańcuchów kooperacyjnych, otwierania nowych rynków, mogą się przebranżowić i wprowadzić do oferty nowe produkty lub usługi.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Do rozdysponowania jest 5,4 mln zł.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające pracowników i prowadzące działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc. W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc. Wniosek jest bardzo prosty, a sam proces przyznawania wsparcia szybki.

Założono, że efektem wsparcia będzie nie tylko ochrona utrwalonej tkanki gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ale także swoisty gospodarczy kontratak, który pozwoli firmom szybciej i skuteczniej dostosować się do sytuacji kryzysowej i nowego otwarcia po zakończeniu epidemii.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z puli dedykowanej Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Operatorem funduszu grantów jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Więcej informacji znajduje się tutaj – link do strony: bonantywirusowy.pl


Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/bon-antywirusowy-dla-podlaskich-przedsiebiorcow.html